!Rock & Gospel! am 10.10.2004


CRW_8746_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8746_s.jpg(34.38kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8746.JPG(169.28kb)

EXIF:10.10.2004 10:31:38
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8747_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8747_s.jpg(54.92kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8747.JPG(257.92kb)

EXIF:10.10.2004 10:32:22
1/60s,5.6(-1),ISO400,
86mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8748_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8748_s.jpg(47.38kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8748.JPG(225.65kb)

EXIF:10.10.2004 10:32:42
1/60s,5.6(-1),ISO400,
313mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8749_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8749_s.jpg(57.90kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8749.JPG(246.08kb)

EXIF:10.10.2004 10:33:08
1/60s,5.6(-1),ISO400,
102mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8750_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8750_s.jpg(83.25kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8750.JPG(391.49kb)

EXIF:10.10.2004 10:33:24
1/60s,5.6(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8751_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8751_s.jpg(39.23kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8751.JPG(202.09kb)

EXIF:10.10.2004 10:33:38
1/60s,5.6(-1),ISO400,
366mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8752_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8752_s.jpg(49.81kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8752.JPG(220.05kb)

EXIF:10.10.2004 10:33:50
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8753_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8753_s.jpg(45.86kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8753.JPG(426.15kb)

EXIF:10.10.2004 10:34:00
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8753_enh_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8753_enh_s.jpg(63.65kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8753_enh.JPG(494.50kb)

EXIF:10.10.2004 10:34:00
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8754_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8754_s.jpg(67.12kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8754.JPG(382.02kb)

EXIF:10.10.2004 10:34:28
1/60s,5.6(-1),ISO400,
102mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8755_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8755_s.jpg(68.22kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8755.JPG(362.04kb)

EXIF:10.10.2004 10:34:46
1/60s,5.6(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8756_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8756_s.jpg(37.20kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8756.JPG(173.61kb)

EXIF:10.10.2004 10:34:54
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8757_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8757_s.jpg(32.68kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8757.JPG(136.57kb)

EXIF:10.10.2004 10:35:08
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8758_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8758_s.jpg(73.81kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8758.JPG(322.50kb)

EXIF:10.10.2004 10:35:22
1/60s,5.6(-1),ISO400,
156mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8760_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8760_s.jpg(60.82kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8760.JPG(467.07kb)

EXIF:10.10.2004 10:35:46
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8762_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8762_s.jpg(68.77kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8762.JPG(515.90kb)

EXIF:10.10.2004 10:36:10
1/60s,5.6(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8763_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8763_s.jpg(36.97kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8763.JPG(243.79kb)

EXIF:10.10.2004 10:36:54
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8764_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8764_s.jpg(47.88kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8764.JPG(234.33kb)

EXIF:10.10.2004 10:37:06
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8765_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8765_s.jpg(69.07kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8765.JPG(380.12kb)

EXIF:10.10.2004 10:37:18
1/8s,5.6(-1),ISO400,
214mm(44-480mm),Blitz:aus
CRW_8766_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8766_s.jpg(53.53kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8766.JPG(349.57kb)

EXIF:10.10.2004 10:37:32
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8767_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8767_s.jpg(38.38kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8767.JPG(208.46kb)

EXIF:10.10.2004 10:37:52
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8768_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8768_s.jpg(33.56kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8768.JPG(128.65kb)

EXIF:10.10.2004 10:38:30
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8770_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8770_s.jpg(54.75kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8770.JPG(317.17kb)

EXIF:10.10.2004 10:38:46
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8771_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8771_s.jpg(66.26kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8771.JPG(299.08kb)

EXIF:10.10.2004 10:39:16
1/60s,5.6(-1),ISO400,
214mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8772_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8772_s.jpg(52.61kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8772.JPG(225.01kb)

EXIF:10.10.2004 10:39:36
1/60s,5.6(-1),ISO400,
156mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8773_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8773_s.jpg(21.67kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8773.JPG(188.34kb)

EXIF:10.10.2004 10:40:16
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8775_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8775_s.jpg(37.07kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8775.JPG(190.05kb)

EXIF:10.10.2004 10:40:56
1/60s,5.6(-1),ISO400,
480mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8777_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8777_s.jpg(40.15kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8777.JPG(216.96kb)

EXIF:10.10.2004 10:41:18
1/60s,5.6(-1),ISO400,
313mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8780_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8780_s.jpg(29.30kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8780.JPG(152.61kb)

EXIF:10.10.2004 10:41:46
1/60s,5.6(-1),ISO400,
419mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8781_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8781_s.jpg(65.90kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8781.JPG(283.49kb)

EXIF:10.10.2004 10:41:58
1/6s,3.5(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:aus
CRW_8782_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8782_s.jpg(48.05kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8782.JPG(212.33kb)

EXIF:10.10.2004 10:42:12
1/60s,5.6(-1),ISO400,
118mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8784_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8784_s.jpg(79.07kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8784.JPG(393.14kb)

EXIF:10.10.2004 10:43:00
1/60s,5.6(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8784_enh_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8784_enh_s.jpg(83.75kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8784_enh.JPG(475.71kb)

EXIF:10.10.2004 10:43:00
1/60s,5.6(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8785_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8785_s.jpg(57.20kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8785.JPG(360.51kb)

EXIF:10.10.2004 10:43:22
1/25s,4.5(-1),ISO400,
73mm(44-480mm),Blitz:aus
CRW_8786_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8786_s.jpg(73.69kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8786.JPG(372.43kb)

EXIF:10.10.2004 10:43:34
1/30s,3.5(-1),ISO400,
44mm(44-480mm),Blitz:aus
CRW_8787_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8787_s.jpg(71.35kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8787.JPG(385.46kb)

EXIF:10.10.2004 10:43:40
1/15s,4.5(-1),ISO400,
86mm(44-480mm),Blitz:aus
CRW_8790_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8790_s.jpg(44.33kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8790.JPG(200.82kb)

EXIF:10.10.2004 10:45:30
1/60s,5.6(-1),ISO400,
118mm(44-480mm),Blitz:an
CRW_8791_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8791_s.jpg(60.20kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8791.JPG(268.85kb)

EXIF:10.10.2004 10:59:22
1/30s,1.8(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8792_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8792_s.jpg(50.71kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8792.JPG(280.24kb)

EXIF:10.10.2004 10:59:42
1/50s,2.0(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8793_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8793_s.jpg(50.70kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8793.JPG(346.04kb)

EXIF:10.10.2004 10:59:52
1/60s,2.5(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8795_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8795_s.jpg(47.47kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8795.JPG(281.59kb)

EXIF:10.10.2004 11:00:12
1/30s,2.0(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8796_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8796_s.jpg(58.04kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8796.JPG(275.30kb)

EXIF:10.10.2004 11:00:22
1/25s,1.8(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8797_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8797_s.jpg(65.82kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8797.JPG(388.05kb)

EXIF:10.10.2004 11:00:34
1/50s,2.2(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8798_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8798_s.jpg(48.87kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8798.JPG(224.52kb)

EXIF:10.10.2004 11:01:08
1/30s,1.8(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8799_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8799_s.jpg(43.54kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8799.JPG(251.20kb)

EXIF:10.10.2004 11:01:28
1/50s,2.2(-1),ISO400,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8800_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8800_s.jpg(53.75kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8800.JPG(245.92kb)

EXIF:10.10.2004 11:07:40
1/5s,5.6(-1),ISO400,
88mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8801_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8801_s.jpg(75.10kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8801.JPG(685.18kb)

EXIF:10.10.2004 11:08:30
1/30s,4.0(-1),ISO1600,
40mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8802_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8802_s.jpg(70.97kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8802.JPG(831.97kb)

EXIF:10.10.2004 11:09:46
1/60s,5.6(-1),ISO1600,
88mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8803_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8803_s.jpg(76.46kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8803.JPG(687.86kb)

EXIF:10.10.2004 11:10:02
1/50s,4.0(-1),ISO1600,
28mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8804_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8804_s.jpg(53.68kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8804.JPG(626.68kb)

EXIF:10.10.2004 11:10:18
1/50s,4.0(-1),ISO1600,
35mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8807_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8807_s.jpg(78.01kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8807.JPG(921.30kb)

EXIF:10.10.2004 11:11:34
1/20s,4.5(-1),ISO1600,
49mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8809_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8809_s.jpg(72.94kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8809.JPG(738.08kb)

EXIF:10.10.2004 11:12:02
1/8s,5.0(-1),ISO1600,
62mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8810_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8810_s.jpg(74.57kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8810.JPG(848.97kb)

EXIF:10.10.2004 11:12:44
1/20s,4.5(-1),ISO1600,
54mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8811_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8811_s.jpg(69.57kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8811.JPG(579.41kb)

EXIF:10.10.2004 11:12:58
1/13s,3.5(-1),ISO1600,
28mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8812_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8812_s.jpg(70.12kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8812.JPG(682.80kb)

EXIF:10.10.2004 11:13:24
1/15s,4.0(-1),ISO1600,
44mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8813_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8813_s.jpg(62.64kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8813.JPG(599.68kb)

EXIF:10.10.2004 11:14:16
1/13s,4.0(-1),ISO1600,
43mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8814_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8814_s.jpg(62.77kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8814.JPG(593.39kb)

EXIF:10.10.2004 11:14:44
1/13s,4.0(-1),ISO1600,
48mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8815_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8815_s.jpg(70.86kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8815.JPG(705.91kb)

EXIF:10.10.2004 11:15:24
1/13s,5.0(-1),ISO1600,
62mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8816_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8816_s.jpg(74.70kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8816.JPG(899.15kb)

EXIF:10.10.2004 11:16:10
1/20s,5.6(-1),ISO1600,
80mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8817_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8817_s.jpg(79.28kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8817.JPG(737.10kb)

EXIF:10.10.2004 11:16:26
1/25s,5.6(-1),ISO1600,
80mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8819_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8819_s.jpg(61.91kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8819.JPG(538.99kb)

EXIF:10.10.2004 11:32:18
1/8s,5.6(-1),ISO1600,
88mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8820_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8820_s.jpg(82.80kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8820.JPG(696.98kb)

EXIF:10.10.2004 11:32:38
1/20s,3.5(-1),ISO1600,
35mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8821_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8821_s.jpg(70.37kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8821.JPG(590.83kb)

EXIF:10.10.2004 11:32:44
1/50s,4.0(-1),ISO1600,
28mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8822_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8822_s.jpg(74.53kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8822.JPG(610.46kb)

EXIF:10.10.2004 11:33:00
1/13s,4.5(-1),ISO1600,
52mm(28-88mm),Blitz:aus
CRW_8823_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8823_s.jpg(63.70kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8823.JPG(593.79kb)

EXIF:10.10.2004 11:49:12
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8824_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8824_s.jpg(66.74kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8824.JPG(577.66kb)

EXIF:10.10.2004 11:49:38
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8825_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8825_s.jpg(68.59kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8825.JPG(595.32kb)

EXIF:10.10.2004 11:49:44
1/101s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8826_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8826_s.jpg(71.01kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8826.JPG(682.56kb)

EXIF:10.10.2004 11:49:48
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8827_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8827_s.jpg(75.73kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8827.JPG(796.08kb)

EXIF:10.10.2004 11:49:54
1/101s,3.2(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8828_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8828_s.jpg(61.39kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8828.JPG(574.88kb)

EXIF:10.10.2004 11:50:02
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8829_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8829_s.jpg(74.72kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8829.JPG(689.74kb)

EXIF:10.10.2004 11:50:58
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8830_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8830_s.jpg(77.10kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8830.JPG(698.90kb)

EXIF:10.10.2004 11:58:42
1/60s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8831_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8831_s.jpg(85.87kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8831.JPG(665.43kb)

EXIF:10.10.2004 12:00:36
1/60s,2.5(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8832_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8832_s.jpg(89.08kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8832.JPG(775.67kb)

EXIF:10.10.2004 12:00:48
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8833_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8833_s.jpg(77.11kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8833.JPG(677.49kb)

EXIF:10.10.2004 12:00:52
1/60s,2.5(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8834_s.jpg
Größe 682x1024:
CRW_8834_s.jpg(67.69kb)
Originalgröße (2048x3072):
CRW_8834.JPG(591.77kb)

EXIF:10.10.2004 12:01:10
1/60s,2.5(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8835_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8835_s.jpg(90.52kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8835.JPG(915.35kb)

EXIF:10.10.2004 12:01:18
1/60s,2.5(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8836_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8836_s.jpg(80.91kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8836.JPG(836.95kb)

EXIF:10.10.2004 12:01:32
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8837_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8837_s.jpg(74.25kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8837.JPG(710.35kb)

EXIF:10.10.2004 12:01:38
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8838_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8838_s.jpg(85.59kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8838.JPG(757.34kb)

EXIF:10.10.2004 12:02:36
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8839_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8839_s.jpg(80.81kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8839.JPG(679.16kb)

EXIF:10.10.2004 12:02:40
1/79s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8840_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8840_s.jpg(78.93kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8840.JPG(707.93kb)

EXIF:10.10.2004 12:02:44
1/101s,2.8(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus
CRW_8841_s.jpg
Größe 1024x682:
CRW_8841_s.jpg(82.55kb)
Originalgröße (3072x2048):
CRW_8841.JPG(717.26kb)

EXIF:10.10.2004 12:03:02
1/101s,3.2(-1),ISO1600,
38mm(38mm),Blitz:aus

Unter den Bildern befinden sich die EXIF-Daten in folgender Reihenfolge: Datum, Uhrzeit, Belichtungszeit, Blende (ggf. mit Belichtungskorrekturwert), ISO, Entfernung (nicht bei allen Objektiven), (auf 35mm Format korrigierte) Brennweite für das Objektiv (in Klammern Objektivbrennweite/n) und Blitzmodus (ggf. mit Blitzbelichtungskorrekturwert).
Zum Ausdrucken liegen die aus Platzgründen allerdings etwas komprimierten Originale auch in voller Auflösung vor (Verweise unter den Bildern).
Wer einzelne Bilder auch in voller Qualität (G1:ca.2MB/Bild, EOS300D:ca.5MB/Bild) haben möchte maile mir dies bitte.